Pd 7003
Pd 7003

14 -+2 kg ağırlığında, orta trafik alanları için, sfero döküm, yağmursuyu ve atık su kanal ızgarası; yağmursuyu ve atık su kanallarında köşebent demirinin üzerine yanyana dizilerek kullanılır.