Payza Döküm Sfero Çelik Döküm

Ana sayfa > Payza Döküm Sfero Çelik Döküm


PAYZA DÖKÜM

Firmamız, 1975 yılında Kayseri ili Cırgalan mevkiinde kurucumuz merhum Mehmet PAYZA tarafından 300m2' lik atölyede muhtelif pik döküm imalatı faaliyetleriyle imalata başlamıştır.


      Artan müşteri talepleri karşısında bu talepleri karşılayabilmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve firmamızın üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1993 yılında Kayseri ili Organize sanayi bölgesindeki 6.000m2 açık 2.500m2 kapalı alanı olan 3 Ton/saatlik 2 adet kupol ocağına sahip, fabrikasına taşınarak; Pik döküm kanalizasyon kapakları, Türk Telekom kapakları, yağmur suyu ızgaraları, yol geçiş ızgaraları, makine parçaları ve çeşitli soba parçalarını imal ederek üretimini sürdürmüştür.


     Aynı zamanda modernleşen şehircilik ve alt yapı anlayışına paralel olarak ,belediyelerimizin ve ilgili müşteri kitlelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2006 yılı haziran ayında ikinci bir tesis olarak faaliyete geçirmiş olduğumuz fabrikamızı 2013 yılı sonunda yaptığımız yatırımla 22.000 metre karesi kapalı , 52.000 metrekarelik bir alana çıkartmıştır.yine bı yıl içerisinde yapılan makina yatırımı ile bünyesine dünyanın en büyük kalıplama ebatlarına ve hızına sahip DİSA 280-C kalıplama makinasını ,5000 kw lık iki adet inductoterm marka indiksiyon ocagını(saatte 6 ton),Eihrich marka kum mikserini (saatte 140 ton),OBLF marka spectro metre,VEDİMAT 4 otomatik kum test cihazını, Convitec marka wario sistem shake out(12 m), yine convitec marka poligonal elek ve conveyor bantları ve hangar tipi 8x37 kw temizleme makinası,1350x2500 model yapımı için dik işlem merkezi CNC ,bünyesine katarak dünyadaki sayılı rögar kapağı ve döküm parçaları imalatçıları arasına girmeyi ,yıllık 35.000 ton/yıl kapasiteyle hedeflemiştir.

     Uğur PAYZA


MİSYON


     Küreselleşen Dünya ekonomisinde değişimleri ve teknolojiyi izleyerek, ulusal ve uluslar arası kalite standartlarını ve toplam kalite yöntemini uygulamak.
     İş ahlakına uygun çalışmak ve gereken donanıma ulaşmak için eğitim ve kişisel gelişimi destekleyerek firmamızı yükseltmek.


VİZYON


      Müşteri odaklı çalışma anlayışı içerisinde müşterilerimizin memnuniyetini sürekli olarak artırmak zamanında kaliteli malzeme sunmaktır.


ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI
Üst Yönetimimiz,
Entegre Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesine bir çerçeve olması açısından, Entegre Sistem Politikasını oluşturmuş, yayınlamış ve Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır. Entegre Sistem Politikamız, Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair taahhütleri de kapsayacak şekilde ve şu faaliyetleri kapsamaktadır;
Müşterilerimize beklentileri ve ötesinde, tüm çalışanlarımızın katkıları ile sistemimizde, proseslerimizde ve hizmetlerimizde sürekli iyileşme yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli hizmet sunmak,
Kirlenmenin önlenmesine dair taahhüt içermek,
ISG ile ilgili risklerin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmak,
Kuruluşun, kendi çevre boyutlarıyla ilgili, yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüt içermek,
Bu amaca ulaşmak için çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek, sürekli eğitmek, en ileri teknolojik iletim araçlarından azami yaralanmak,
ISG ve Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamak,
Çalışma ortamı, altyapı sağlamak,
Halkın erişimine açık olmak,
Tüm faaliyetlerimizi hantallıktan, bürokrasiden uzak, çok hızlı, çoğulcu kararlar alarak sürekli iyileştirerek gerçekleştirmektir.
Firmamızın Entegre Sistem Politikası kuruluşumuzun her kademesine iletilir ve verilen eğitimlerle anlaşılması sağlanır. Entegre Sistem Politikamızın sürekli uygunluğu, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında gözden geçirilir. Entegre Sistem Politikamız genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme esasına dayanmakta olup Genel Müdür tarafından aşağıdaki Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış,  Entegre Yönetim Sistemi konusundaki hedefleri ve performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir politika oluşturmuştur.
 Kuruluşumuz Entegre Yönetim Sistemi politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate alınmıştır;
Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
Kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi tehlikeleri
Yasal ve diğer gereksinimler
Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki performansı
Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
Gerekli kaynaklar
Çalışanların katkısı
Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı
Kuruluşumuzun yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde belirlemiş ve açıklamış olduğu Entegre Yönetim Sistemi politikası;
Kuruluşumuzun yapısına ve Entegre Yönetim Sistemi risklerinin büyüklüğüne uygun
Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren
Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir yasalara ve yönetmeliklere ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren
Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta
Çalışanların bireysel Entegre Yönetim Sistemi sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlara duyurulmuş
Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmektedir.