Pd 7002
Pd 7002

60 -+2 kg ağırlığında, orta ve ağır trafik alanları için, pik döküm, üç kanallı yağmursuyu ve atık su kanal ızgarası; yağmursuyu ve atık su kanallarında köşebent demirinin üzerine yanyana dizilerek kullanılır.